Viinien laatuluokitus

Tilaviineille on luotu oma laatuluokitusjärjestelmä, joka palvelee Suomessa toimivia tilaviiniyrityksiä. Peruslähtökohtana on ollut tilaviinien korkean laadun, puhtauden sekä alueellisuuden esille tuominen ja varmistaminen. Tilaviinien laatuluokitus on viiniyrittäjille vapaaehtoista. Laatuluokitusta haetaan yhdellä kerralla koko pullotuserälle ja sen myöntää Suomen Viiniyrittäjät ry. Laadun arvioinnista vastaa alkoholialan ammattilaisista koostuva raati. Laatumääritelmän saannin edellytyksenä on, että tuotteen aistinvarainen laatu on virheetön ja sopiva kyseisen tuotteen aistinvaraisen laadun profi iliin.