MariaMamman Vadelmamehu (Hallonsaft (koncentrat))

Ytterligare information

Utspändning

1:5

Ingredienser

Hallon och socer

Bär innehåll

75 %

Socker innehåll

25 %

Flaskstorlek

0,5 l

<|>